Biuro rachunkowe | Elsana Luboń

Biuro rachunkowe Elsana Luboń

Jesteśmy podmiotem uprawnionym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych w oparciu o Świadectwo Kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 15246/99. Swoją działalność prowadzimy od 2000 roku.

Zgodnie z przepisami prawa, w celu zapewnienia bezpieczeństwa merytorycznego i finansowego klientów, działalność nasza objęta jest ochroną ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonych usług.

Oferujemy kompleksowe usługi księgowo-podatkowe oraz obsługę kadr i wynagrodzeń dla podmiotów działających w różnych formach organizacyjno-prawnych. Zapraszamy do współpracy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne, podmioty prawa handlowego oraz stowarzyszenia.

O nas

Jesteśmy podmiotem uprawnionym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych w oparciu o Świadectwo Kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 15246/99.

Swoją działalność prowadzimy od 2000 roku.

Zgodnie z przepisami prawa, w celuzapewnienia bezpieczeństwa merytorycznego i finansowego klientów, działalność nasza objęta jest ochroną ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonych usług.

Oferujemy kompleksowe usługi księgowo-podatkowe oraz obsługę kadr i wynagrodzeń dla podmiotów działających w różnych formach organizacyjno-prawnych. Zapraszamy do współpracy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne, podmioty prawa handlowego oraz stowarzyszenia.

Pomagamy w rejestracji nowej działalności gospodarczej. Doradzamy w zakresie wyboru formy organizacyjnej, sposobu opodatkowania działalności i innych problemów mając na uwadze planowaną specyfikę działalności klienta.

Staramy się zapewnić każdemu klientowi wszechstronną pomoc w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i podatkowych występujących w trakcie prowadzonej działalności. Monitorując na bieżąco zmiany w przepisach prawnych oraz niezależne opinie ekspertów na temat przepisów już obowiązujących wskazujemy nowe rozwiązania pozwalające na optymalne wykorzystanie posiadanych kapitałów.

Reprezentujemy również naszych klientów w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

W swojej działalności wykorzystujemy sprawdzone komputerowe systemy finansowo-księgowe firmy INSERT.

Nasze usługi nie zawierają żadnych ukrytych opłat.

Oferujemy sprawne i rzetelne wykonywanie powierzonych nam obowiązków, poufność przekazywanych informacji oraz miłą i profesjonalną obsługę.

Usługi

Rejestracja działalności gospodarczej

Pomoc w wyborze formy prawnej i sposobu opodatkowania

Pomoc w wypełnieniu formularzy

Dokonanie rejestracji w urzędach

Usługi Księgowe

Księgi rachunkowe

Księga przychodów i rozchodów

Ryczałt

Kadry i Płace

Akta osobowe pracowników

Listy płac i umowy cywilnoprawne

Deklaracje ZUS

Deklaracje podatkowe

Usługi Szkoleniowe

ABC przedsiębiorcy

Ryczałt, podatkowa księga przychodów i rozchodów

Obsługa programu Płatnik

Obsługa programu Rachmistrz, Rewizor, Gratyfikant

ELSANA

Biuro rachunkowe

Ul. Armii Poznań 109

62-030 Luboń

Napisz do nas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności