NASZA OFERTA

Rejestracja działalności gospodarczej

 • Pomoc w wyborze formy prawnej i sposobu opodatkowania
 • Pomoc w wypełnieniu formularzy
 • Dokonanie rejestracji w urzędach

Doradzamy formę prawną w zależności od specyfiki planowanej działalności gospodarczej oraz wypełniamy niezbędne formularze w celu zgłoszenia nowej działalności do ewidencji działalności gospodarczej we właściwym Urzędzie Miasta/Gminy lub do Krajowego Rejestru Sądowego

Doradzamy wybór sposobu opodatkowania działalności podatkiem dochodowym oraz omawiamy z klientem kwestie podatku VAT, kasy fiskalnej oraz sporządzamy niezbędne formularze w tym zakresie do Urzędów Skarbowych.

Udzielamy informacji w zakresie obowiązku objęcia ubezpieczeniem społecznym (ZUS) przedsiębiorcy oraz pracowników

Udzielamy informacji w zakresie możliwości prawnych wyboru formy zatrudnienia pracowników oraz obciążeń podatkowych i ZUS

Przeprowadzenie rejestracji działalności dla podmiotów, które podpiszą stałą umowę współpracy ? GRATIS.

Usługi księgowe Luboń

 • Księgi rachunkowe
 • Księga przychodów i rozchodów
 • Ryczałt

Księgi rachunkowe

 • Opracowanie projektu polityki rachunkowości podmiotu
 • Przygotowanie i opracowanie projektu zakładowego planu kont
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia
 • przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia ZUS podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom, sporządzanie deklaracji ubezpieczeniowych
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych
 • przygotowanie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT
 • udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych
 • reprezentacja w kontaktach z Urzędami Skarbowymi Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • odbiór dokumentów ? GRATIS

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów
 • przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia ZUS podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom, sporządzanie deklaracji ubezpieczeniowych
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych
 • przygotowanie deklaracji podatkowych PIT, VAT
 • udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych
 • reprezentacja w kontaktach z Urzędami Skarbowymi Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • odbiór dokumentów ? GRATIS

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 • prowadzenie ewidencji przychodów, ewidencji VAT
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia
 • przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia ZUS podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom, sporządzanie deklaracji ubezpieczeniowych
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych
 • przygotowanie deklaracji podatkowych PIT, VAT
 • udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych
 • reprezentacja w kontaktach z Urzędami Skarbowymi Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • odbiór dokumentów ? GRATIS

Kadry i płace

Akta osobowe pracowników
Listy płac i umowy cywilnoprawne
Deklaracje ZUS
Deklaracje podatkowe

 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • sporządzanie list płac pracowników
 • sporządzanie rachunków do umów cywilnoprawnych
 • przygotowanie zaliczek z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (PIT-4)
 • sporządzanie deklaracji ZUS, przesyłanie ich drogą elektroniczną oraz przygotowanie druków przelewów składek
 • sporządzanie informacji PIT 11 dla pracowników
 • sporządzanie rocznych kartotek wynagrodzeń pracowników
 • sporządzenie rocznej deklaracji PIT 4 z tytułu pobranych i przekazanych do US zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Usługi Szkoleniowe

ABC przedsiębiorcy

Ryczałt, podatkowa księga przychodów i rozchodów

Obsługa programu Płatnik

Obsługa programu Rachmistrz, Rewizor, Gratyfikant

Jesteś zdecydowany?

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.
Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, dostosowując się do jego potrzeb.

Skontaktuj się z nami