Rejestracja działalności gospodarczej - ELSANA

Rejestracja działalności gospodarczej

Pomoc w wyborze formy prawnej i sposobu opodatkowania

Pomoc w wypełnieniu formularzy

Dokonanie rejestracji w urzędach

Doradzamy formę prawną w zależności od specyfiki planowanej działalności gospodarczej oraz wypełniamy niezbędne formularze w celu zgłoszenia nowej działalności do ewidencji działalności gospodarczej we właściwym Urzędzie Miasta/Gminy lub do Krajowego Rejestru Sądowego

Doradzamy wybór sposobu opodatkowania działalności podatkiem dochodowym oraz omawiamy z klientem kwestie podatku VAT, kasy fiskalnej oraz sporządzamy niezbędne formularze w tym zakresie do Urzędów Skarbowych.

Udzielamy informacji w zakresie obowiązku objęcia ubezpieczeniem społecznym (ZUS) przedsiębiorcy oraz pracowników

Udzielamy informacji w zakresie możliwości prawnych wyboru formy zatrudnienia pracowników oraz obciążeń podatkowych i ZUS

Przeprowadzenie rejestracji działalności dla podmiotów, które podpiszą stałą umowę współpracy – GRATIS.