Księgowość - usługi | biuro księgowe Elsana Luboń

Biuro księgowe Elsana
usługi księgowe Luboń

 • Księgi rachunkowe
 • Księga przychodów i rozchodów
 • Ryczałt

Księgi rachunkowe

 • Opracowanie projektu polityki rachunkowości podmiotu
 • Przygotowanie i opracowanie projektu zakładowego planu kont
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia
 • przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia ZUS podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom, sporządzanie deklaracji ubezpieczeniowych
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych
 • przygotowanie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT
 • udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych
 • reprezentacja w kontaktach z Urzędami Skarbowymi Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • odbiór dokumentów – GRATIS

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów
 • przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia ZUS podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom, sporządzanie deklaracji ubezpieczeniowych
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych
 • przygotowanie deklaracji podatkowych PIT, VAT
 • udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych
 • reprezentacja w kontaktach z Urzędami Skarbowymi Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • odbiór dokumentów – GRATIS

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 • prowadzenie ewidencji przychodów, ewidencji VAT
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia
 • przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia ZUS podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom, sporządzanie deklaracji ubezpieczeniowych
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych
 • przygotowanie deklaracji podatkowych PIT, VAT
 • udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych
 • reprezentacja w kontaktach z Urzędami Skarbowymi Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • odbiór dokumentów – GRATIS

Profesjonalna księgowość – Luboń

Usługi księgowe świadczone przez nasze biuro w Luboniu obejmują księgi rachunkowe, księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Dla wszystkich form działalności oferujemy obsługę kadr i płac. Prowadzimy akta osobowe pracowników, naliczamy wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych. Wypełniamy deklaracje ZUS i deklaracje podatkowe. Reprezentujemy naszych klientów w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Naszym klientom oferujemy bezpłatny odbiór dokumentów.

W ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych oferujemy opracowanie projektu polityki rachunkowości podmiotu, przygotowanie i opracowanie projektu zakładowego planu kont, sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym, bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych, prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia. Przygotowujemy deklaracje podatkowe PIT, CIT, VAT, JPK.

Świadczona przez nas w Luboniu księgowość w zakresie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów obejmuje sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym, bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych, prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia, prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów. przygotowujemy obowiązujące deklaracje podatkowe PIT, VAT, JPK.

Biuro księgowe w Luboniu – ryczałt

Nasze biuro księgowe Elsana -Luboń świadczy też usługi w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zajmujemy się prowadzeniem ewidencji przychodów, VAT a także ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia. Przygotowujemy deklaracje podatkowe PIT, VAT, JPK.